Art & Sport 2GO

Met het programma Gelijke Kansen Alliantie (GKA) stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen geld beschikbaar aan onderwijsinstellingen die zich actief en structureel inzetten op het gebied van kansengelijkheid.

 

 

Samen met onderwijsorganisatie KPO, Sportservice Noord-Brabant en WijZijn Roosendaal hebben wij hiervoor een plan opgesteld. Wij zijn projectleider en kartrekker van dit initiatief. 

Het project wordt uitgevoerd in alle wijken van Roosendaal. Verbinding met elkaar zoeken staat centraal. Het hoofddoel is kinderen, ongeacht afkomst of achtergrond, met elkaar in verbinding brengen en op die manier kansengelijkheid creëren. In de driehoeksverhouding wijk-school-thuis worden onderzoek en experiment uitgevoerd. Sport en cultuur worden continu als middel ingezet. De belangrijkste ‘regel’ in dit traject is dat kinderen en ouders steeds bepalen welke richting het onderzoek op gaat en wat uiteindelijk nodig is om in hun behoeften te voorzien. Zij staan centraal.

Lees meer over de Gelijke Kansen Alliantie
GKA intro Fotograaf: Peter van Trijen
GKA kick-off Fotograaf: Peter van Trijen

In oktober 2021 vond de officiële kick-off van dit GKA-traject plaats in graffitihal The Loods.

Leerlingen uit de leerlingenraad van vier basisscholen – Klaverweide, Cortendijck, Saffier en Appel – waren uitgenodigd om in The Loods kennis te maken met het project. Ze werden direct aan het werk gezet. Na een warming-up verzorgd door Sportservice Noord-Brabant mochten ze eerst onder aanvoering van schooldirecteur Ad Paantjens met elkaar brainstormen om tot een passende, pakkende titel van het project te komen. Daar is ‘Art & Sport 2go‘ uit gekomen met als ondertitel ‘Everyone is the same‘. Vervolgens werd het echt tijd om te handen uit de mouwen te steken. Onder leiding van graffiti artist Remco van den Beemd mochten de leerlingen de nieuwe projecttitel vereeuwigen op grote panelen die uiteindelijk in elke school zijn opgehangen. Deze vruchtbare en creatieve ochtend was een prachtig startsein voor het Gelijke Kansentraject.

Gemaakt door Peter van Trijen

Foto's kick-off in The Loods

Vraag het ons

Wil je graag meer informatie?

Voor vragen of meer informatie over community-artprojecten, kun je contact opnemen met:

Kijk ook eens op deze pagina's