Impuls Jongerencultuur

Kunst en cultuur voor en door jongeren!  

Cultuur is van en voor iedereen

Impuls Jongerencultuur

Jongeren hebben in de coronaperiode veel moeten missen, ook op cultureel vlak. Dat terwijl cultuurdeelname positieve effecten heeft op ons welzijn.  Cultuurparticipatie verbindt jongeren met elkaar, draagt bij aan hun veerkracht en aan hun persoonlijke ontwikkeling. In het kader van herstel is er daarom in het bijzonder oog voor cultuurparticipatie door en voor jongeren. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunen met de tijdelijke regeling extra Impuls Jongerencultuur lokale initiatieven die jongeren actief betrekken bij kunstzinnige en/of erfgoedactiviteiten.

CultuurCompaan aan de slag 

Als expert op het gebied van kunsteducatie en cultuurparticipatie gaat CultuurCompaan voor de gemeente Roosendaal aan de slag om deze Impuls Jongerencultuur tot uitvoering te brengen. Het huidige aanbod van kunst en cultuur voor en door jongeren van 14 t/m 27 jaar in de vrije tijd wordt verder uitgebreid. Daarbij worden door CultuurCompaan succesvolle bestaande initiatieven ondersteund om zich verder te ontwikkelen én nieuwe projecten geïnitieerd waar vanuit de doelgroep en het sociale domein een vraag ligt.

Drempels tot cultuurdeelname verlagen

Cultuur is van en voor iedereen. CultuurCompaan heeft als doel om zoveel mogelijk Roosendaalse jongeren actief deel te laten nemen aan kunst en cultuur. Onderdeel van de Impuls Jongerencultuur is een vouchersysteem. Jongeren kunnen met een voucher les nemen tegen een lager tarief bij gekwalificeerde kunstdocenten in Roosendaal. Met het vouchersysteem verlagen we de financiële drempel om deel te nemen aan (proef)lessen op het gebied van beeldende vorming, dans, theater, etc. Daarnaast ondersteunen we jongeren (en hun ouders/verzorgers) waar nodig bij een aanvraag tot extra financiële ondersteuning bij het Jeugd- en Volwassenfonds Sport & Cultuur.  De startkwalificaties van kunstdocenten en aanvullende voorwaarden voor het gebruik maken van de regeling worden momenteel nader uitgewerkt. 

Handen ineen

Om het programma Impuls Jongerencultuur succesvol te laten landen in de stad  en de dorpen en maximale impact te genereren is samenwerking tussen verschillende partners cruciaal. CultuurCompaan jaagt samenwerkingen aan- en vormt de verbindende schakel tussen de verschillende onderwijsinstellingen, partijen in het sociaal-maatschappelijke domein, culturele instellingen en kunstenaars en kunstprofessionals. Daarbij neemt CultuurCompaan de rol van coördinator, opdrachtgever, organisator en/of sparringpartner op zich. Cultuurhuis deSuite vormt één van de uitvalsbases voor jongeren waar ideeën ontstaan en activiteiten en nieuwe vormen van cultuur worden gemaakt die aan elkaar en voor een publiek gepresenteerd kunnen worden.

 

Periode
Het programma Impuls Jongerencultuur start in januari 2023. In afwachting van de landelijke ontwikkelingen is de verwachting dat de Impuls Jongerencultuur in 2024 wordt voortgezet.

Vraag het ons

Wil je graag meer informatie?

Nieuwsgierig geworden naar wat CultuurCompaan voor jou of jouw organisatie kan betekenen? Neem contact op met de projectleider Impuls Jongerencultuur: