Over CultuurCompaan

Het is onze missie om zoveel mogelijk Roosendalers deel te laten nemen aan culturele activiteiten. Want: cultuur verrijkt je leven. Roosendaals jeugd en inwoners die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met cultuur hebben onze speciale aandacht.

We werken samen met aanbieders uit alle culturele disciplines.

Het gaat dan om beeldend, dans, erfgoed, literatuur, media, muziek en theater. Door het aanbieden van culturele activiteiten kunnen kinderen, jongeren en volwassenen uit de gemeente Roosendaal op allerlei manieren meedoen aan of genieten van cultuureducatie en -participatie. Ons aanbod omvat culturele programma’s, projecten en maatwerk die we uitvoeren binnen drie programmalijnen. Hieronder lichten we ze kort toe.

Circle of Talent

De filosofie van Circle of Talent staat voor het ontwikkelen en begeleiden van een kind in zijn of haar kunstzinnige en creatieve vermogens. Deze programmalijn richt zich op het bevorderen en vergroten van actieve cultuureducatie in de gemeente Roosendaal, zodat kinderen en jongeren gezond opgroeien en voldoende toegerust zijn voor een volwassen leven. Circle of Talent staat voor het begeleiden van een kind bij de ontwikkeling van zijn of haar creatieve vermogens (creëren, onderzoeken, samenwerken, reflecteren) vanaf de basisschool tot een volwassene met een creatieve geest. Voor de naam is gekozen vanuit het besef dat het ontdekken en ontwikkelen van deze vermogens geen gesloten of lineair proces is, maar een cirkel. Een ecosysteem waar onderwijs, culturele instellingen, makers, bedrijfsleven en gemeentelijke overheid gezamenlijk optrekken.

Bekijk de brochure over de Circle of Talent
Circle of Talent

Video Circle of Talent

Iedereen kan meedoen

Iedereen kan meedoen

De tweede programmalijn die we uitdragen is ‘Iedereen kan meedoen’. Aan cultuur doen kan ook na school, het werk of in de vakantie. Wij maken ons daarom sterk voor laagdrempelige culturele activiteiten in de vrije tijd. Zo kunnen we actief bijdragen aan een zinvolle vrijetijdsbesteding van zoveel mogelijk Roosendalers.

Cultuur helpt je verder

De derde programmalijn, ‘Cultuur helpt je verder’, staat voor het bevorderen van de zelfredzaamheid en actieve gezonde leefstijl van inwoners aan de hand van actieve cultuureducatie en -participatie of het beoefenen van cultuur. De verbinding leggen tussen zorg, het sociale domein en cultuur kan ervoor zorgen dat doelgroepen die een drempel ervaren, kennismaken met of deelnemen aan cultuur. Maatschappelijke thema’s als eenzaamheid, dementie, armoedebeleid, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen met een beperking vormen vaak onderwerp van projecten binnen deze programmalijn.

Historie

De geschiedenis van CultuurCompaan. Klik hieronder op de jaartallen en lees meer over hoe het allemaal begon.

  • 2006
  • 2009
  • 2013
  • 2014
  • 2017
CultuurCompaan

Dit is het team