Community Art

Projecten in buurt, wijk of dorp

Community Art is er voor buurtgerichte projecten. Buurtbewoners ontdekken de eigen culturele omgeving, leveren vaak zelf input voor een vraagstuk in de wijk en werken samen met een kunstenaar aan kunstprojecten in eigen wijk of dorp.

De activiteiten dragen bij aan ontmoeten, samenwerken en samenleven.

Binnen wijk of dorp, tussen generaties en tussen kunstvormen. Voorbeelden van projecten in Roosendaal zijn het tot stand komen van het Openluchttheater Nispen, het aankleden van de Kadetunnel en het pimpen van afvalbakken in de Blauwe Speeltuin in de wijk Tolberg.

graffiti
Vraag het ons

Wil je graag meer informatie?

Voor vragen of meer informatie over community-artprojecten, kun je contact opnemen met:

Kijk ook eens op deze pagina's