Sociaal-maatschappelijk

Zorg & welzijn

Door diverse ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn, is er behoefte aan (meer) cultuureducatief aanbod voor kwetsbare doelgroepen. We onderzoeken met ons netwerk van cultuuraanbieders de mogelijkheden om hierop te kunnen inspelen. Hiervoor zoeken we aansluiting bij bedrijven en organisaties die binnen het sociaal-maatschappelijk domein actief zijn. We werken hard aan de ambitie om ons samen met ons netwerk van aanbieders  het gebied van cultuur te ontwikkelen tot een expertisecentrum voor diverse kwetsbare doelgroepen binnen de gemeente.

Buurtcultuur

Tevens zoeken we naar kansen om bewoners van Roosendaal meer te betrekken bij artistieke projecten die maatschappelijke thema’s behandelen. Dergelijke projecten laten actieve burgers samen met kunstenaars een andere kijk op leefbaarheidsvraagstukken creëren en versterken de eigen kracht van de inwoners. We willens ons samen met lokale partners door middel van kunstprojecten inzetten voor de leefbaarheid in de Roosendaalse wijken en dorpen. Laat je hier inspireren door diverse buurtcultuurprojecten in Brabant.

Heb je een goed idee voor een buurtcultuurproject? Neem dan contact op met Milou Schneijdenberg om te kijken welke mogelijkheden er zijn!

Ontwikkelingen

We werken intensief samen met Jeugdcultuurfonds Brabant en Openluchttheater Vrouwenhof om kinderen uit minderbedeelde gezinnen actief te kunnen laten deelnemen aan kunst en cultuur. Daarnaast zijn we een van de initiatiefnemers van een regionaal cultuurtraject met diverse zorginstellingen en culturele centra dat bijdraagt aan de vitaliteit van ouderen in de regio.

Meer weten?