Onderwijs

Cultuuronderwijs vormt een belangrijk onderdeel in de brede ontwikkeling van kinderen. Het stelt ze in staat om kennis te maken met kunstdisciplines zoals muziek, dans, theater, beeldend, literatuur, media en erfgoed. Goed cultuuronderwijs stimuleert de nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht van kinderen, waardoor ze leren om vanuit verschillende invalshoeken naar de wereld te kijken. Cultuuronderwijs stimuleert beleven en beoefenen, reflecteren, talent ontwikkelen, innovatief denken, samenwerken en persoonlijke ontwikkeling

Als leerkracht wil je je leerlingen veel meegeven op het gebied van kunst en cultuur. Maar hoe doe je dat op een goede, levendige en aantrekkelijke manier? Wij kunnen daarbij helpen. Dat doen we door docenten op te leiden, maar bijvoorbeeld ook door samen te werken met Kunstbalie. Samen hebben we immers hetzelfde doel: kinderen optimaal stimuleren in hun culturele groei.

Advies

CultuurCompaan adviseert scholen (voor primair- en voortgezet onderwijs) in het proces om de ambitie van de school voor cultuuronderwijs te realiseren. Om de ambitie van een school helder te krijgen voert CultuurCompaan met de scholen een ambitiegesprek over cultuuronderwijs en adviseert welke stappen nodig zijn om de ambities concreet te maken. CultuurCompaan adviseert bij de invulling van de activiteiten en zoekt in haar netwerk naar professionele cultuuraanbieders die met hun aanbod aansluiten bij de ambities van de school.

Netwerken en verbinden

CultuurCompaan coördineert een netwerk van interne cultuurcoördinatoren van de basisscholen. Tijdens de jaarlijkse netwerkbijeenkomst wordt informatie uitgewisseld en kennis gedeeld. In de regio participeert CultuurCompaan in een netwerk met collega-instellingen uit zes gemeenten in West-Brabant. Vanuit dit netwerk is in 2016 gestart met een regionaal platform voor cultuuraanbieders. In provinciaal verband maakt CultuurCompaan deel uit van DOKc. In deze netwerken worden thema’s en programma’s, zoals het samenstellen van een kunstmenu voor basisscholen en het aanbieden van trainingen gezamenlijk uitgewerkt.

Kennis en kunde

CultuurCompaan werkt aan het professionaliseren van leerkrachten door trainingen en cursussen aan te bieden. Voorbeelden daarvan zijn de ‘Cursus Interne Coördinator Cultuureducatie’ voor leerkrachten.

Meer weten?