Cultuurcoördinator

Informatie

Actuele informatie over cultuuronderwijs in de praktijk, culturele competenties, financiën en leergebied Kunst & Cultuur in het nieuwe onderwijscurriculum vind je hier.

shutterstock_1447122305

Professionalisering

Hoe kan ik mij als cultuurcoördinator professionaliseren en blijven ontwikkelen? Raadpleeg deze pagina voor trainingen, cursussen en opleidingen.

shutterstock_1043892307

Inspiratie

Cultuuronderwijs is onmisbaar voor persoonsvorming (van kinderen). Ben je op zoek naar inspiratie? Vind hier interessante (links naar) publicaties, artikelen en beeldmateriaal.

Flyer de kunstprofessional