CultuurCompaan heeft kwaliteit op orde

De organisatie neemt het kwaliteitscertificaat CBCT in ontvangst

CultuurCompaan heeft kwaliteit op orde

CultuurCompaan heeft op 24 maart jl. een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT)1. Hiermee voldoet de organisatie aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties. Een certificering waar we als team enorm trots op zijn!

CultuurCompaan scoorde op veel onderwerpen positief. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft CultuurCompaan de bevestiging gekregen dat de organisatie, functies en diensten, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig.

Het certificeringsproces bestond uit zes stappen. Tijdens de auditdag op 14 februari jl. voerde twee auditoren van CBCT gesprekken met diverse samenwerkingspartners van CultuurCompaan, Jan-Hein Sloesen (directeur-bestuurder van het Cultuurcluster), Jan van Pul (voorzitter van de Raad van Toezicht) en de medewerkers van CultuurCompaan. Op basis van de audit heeft CBCT besloten over te gaan tot certificering van CultuurCompaan. Zij hebben een rapport met daarin de bevindingen en eventuele verbeterpunten per certificeringsonderdeel, een gevelbord en het certificaat ontvangen.

Vandaag vieren wij deze mijlpaal in het bijzijn van wethouder Toine Theunis, Jan-Hein directeur-bestuurder Cultuurcluster en natuurlijk de medewerkers van CultuurCompaan. Het certificaat krijgt een mooi plekje in De Kring, de locatie waar de kantoorruimte van CultuurCompaan is gevestigd.


1De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.