Circle of talent

Deze programmalijn richt zich op het bevorderen en vergroten van actieve cultuureducatie in de gemeente Roosendaal, zodat kinderen en jongeren gezond opgroeien en voldoende toegerust zijn voor een volwassen leven. 

Iedereen kan meedoen!

Deze programmalijn is erop gericht om het huidige aanbod voor cultuurparticipatie in de gemeente Roosendaal uit te breiden, zodat inwoners zich onderdeel voelen van een netwerk en elkaar ondersteunen als dat nodig is.

Cultuur helpt je verder

De derde programmalijn staat voor het bevorderen van de zelfredzaamheid en actieve gezonde leefstijl van inwoners aan de hand van actieve cultuureducatie en -participatie of het beoefenen van cultuur.

Jouw partner in cultuur
CultuurCompaan

Kom dans met mij de danzon

Gouden dans - roosendaal danst

Na een reeks van 10 dansrepetities presenteert een groep lokale ouderen onder leiding van choreograaf Tineke Veenhof een korte theatrale dansvoorsteling. Hierna wordt het publiek uitgenodigd voor een (coronaproof) danssalon onder begeleiding van live muziek. Kom dans met mij de danzon is geïnspireerd op de Cubaanse cultuur van de danzon, een gezelschapsdans. De muziek is aansprekend en ritmisch, soms melancholisch. Aanmelden en meer informatie.

Jeugdfonds Cultuur Brabant

2439041

Het Jeugdfonds Cultuur is een landelijke organisatie met provinciale en stedelijke afdelingen. Het fonds betaalt het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor muziekles, dans, theater of een andere creatieve les. Het fonds vergoedt per cursusjaar per kind maximaal € 450 van het deelnamegeld en/of de benodigdheden voor culturele activiteiten. CultuurCompaan is relatiebeheerder en intermediair voor het fonds in Brabant.