Over ons

In opdracht van de gemeente Roosendaal zetten wij ons in om inwoners vaker en actiever te laten deelnemen aan culturele activiteiten. Als intermediair brengen we vraag en aanbod op het gebied van cultuureducatie samen.

> Lees meer

Onderwijs

Binnen het onderwijs brengen we zorgvuldig samengestelde programma’s. We bereiken alle 7000 leerlingen in het Roosendaalse basisonderwijs met het kunstmenu vitamineC. Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs dragen we bij aan de jaarlijkse CKV-festivals Artisjok en Art2Hop. We helpen scholen cultuureducatie vorm te geven door inzet van cultuurcoaches en het aanbieden van langlopende trajecten.

> Lees meer

Vrije tijd

Aan cultuur doen kan natuurlijk ook na school of in een vakantie. We maken ons sterk voor laagdrempelige culturele activiteiten in de vrije tijd. Zo zetten wij Sjors Creatief uit binnen Roosendaal, waarbij kinderen verschillende workshops kunnen volgen, zonder meteen lid van een vereniging of club te hoeven worden.

> Lees meer

Sociaal-maatschappelijk

Cultuur is van mensen samen. Daarom richten wij ons ook op specifieke doelgroepen als wijken, ouderen en nieuwkomers. Zo werken we mee aan Vitale Ouderen, een innovatief project om de sociale vitaliteit van ouderen te vergroten en eenzaamheid tegen te gaan, en zetten ons actief in voor het Jeugdcultuurfonds.

> Lees meer

Hoe kunnen we je helpen?

Jouw partner in cultuur
CultuurCompaan

Aanbod

CultuurCompaan draagt actief bij aan een groter en breder bereik van culturele activiteiten onder de inwoners van de gemeente Roosendaal.