Onderwijs

Binnen het onderwijs brengen we zorgvuldig samengestelde programma’s. We bereiken alle leerlingen in het Roosendaalse basisonderwijs met het kunstmenu vitamineC. Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs dragen we bij aan de activiteiten Artisjok en Art2Hop in het kader van het vak Culturele Kunstzinnige Vorming. We helpen scholen cultuureducatie vorm te geven door inzet van kunstprofessionals en het aanbieden van langlopende trajecten.

Vrije tijd

Aan cultuur doen kan natuurlijk ook na school of in een vakantie. We maken ons sterk voor laagdrempelige culturele activiteiten in de vrije tijd. Zo zetten wij Sjors Creatief uit binnen Roosendaal, waarbij kinderen verschillende workshops kunnen volgen, zonder meteen lid van een vereniging of club te hoeven worden. Daarnaast bieden we met de Cultuuratlas Roosendaal een online platform voor Roosendaalse cultuuraanbieders en -vragers om het aanbod in de gemeente zichtbaar te maken.

Sociaal-maatschappelijk

Cultuur is van mensen samen. Daarom richten wij ons ook op specifieke doelgroepen. Zo werken we mee aan ‘Tijd van je leven’, een innovatief project om de sociale vitaliteit van ouderen te vergroten en eenzaamheid tegen te gaan, en zetten ons actief in voor het Jeugdfonds Cultuur. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair. Daarnaast is CultuurCompaan actief met de projecten Community Art, H’art in de wijk en Stamtafels.

Jouw partner in cultuur
CultuurCompaan

RONJA

RonjaScene-4

Drie avonden organiseerden CultuurCompaan een dineravond rondom de voorstelling RONJA. Mensen die zelf met armoede te maken hadden, maar ook bijvoorbeeld hulpverleners van diverse instellingen waren te gast. De voorstelling is onderdeel van het project OchArme, een artistiek en journalistiek project rondom armoede en ongelijkheid in Nederland en Vlaanderen.

vitamineC

Foto CultuurCompaan

vitamineC is een kunstmenu voor alle leerlingen van de basisscholen in de gemeente Roosendaal. Het doel is om de leerlingen kennis te laten maken met de disciplines muziek, dans, theater, beeldend, literatuur, media en erfgoed. De school kan kiezen uit drie verschillende keuzemenu’s en voor de meeste disciplines uit Kijk- of DoeKunst. De nadruk ligt op de actieve kunsteducatie.

Jeugdfonds Cultuur Brabant

2439041

Het Jeugdfonds Cultuur is een landelijke organisatie met provinciale en stedelijke afdelingen. Het fonds betaalt het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor muziekles, dans, theater of een andere creatieve les. Het fonds vergoedt per cursusjaar per kind maximaal € 450 van het deelnamegeld en/of de benodigdheden voor culturele activiteiten. CultuurCompaan is relatiebeheerder en intermediair voor het fonds in Brabant.

Circle of Talent

Cata_20181005_0013

Circle of Talent staat voor het begeleiden van een kind bij de ontwikkeling van zijn of haar creatieve vermogens vanaf de basisschool tot een volwassene met een creatieve geest. Voor de naam is gekozen vanuit het besef dat het ontdekken en ontwikkelen van deze vermogens geen gesloten of lineair proces is, maar een cirkel. Een ecosysteem waar onderwijs, culturele instellingen, makers, bedrijfsleven en gemeentelijke overheid gezamenlijk optrekken

Meer weten?