Circle of talent

Deze programmalijn richt zich op het bevorderen en vergroten van actieve cultuureducatie in de gemeente Roosendaal, zodat kinderen en jongeren gezond opgroeien en voldoende toegerust zijn voor een volwassen leven. 

Iedereen kan meedoen!

Deze programmalijn is erop gericht om het huidige aanbod voor cultuurparticipatie in de gemeente Roosendaal uit te breiden, zodat inwoners zich onderdeel voelen van een netwerk en elkaar ondersteunen als dat nodig is.

Cultuur helpt je verder

De derde programmalijn staat voor het bevorderen van de zelfredzaamheid en actieve gezonde leefstijl van inwoners aan de hand van actieve cultuureducatie en -participatie of het beoefenen van cultuur.

Jouw partner in cultuur
CultuurCompaan

Informatie m.b.t. coronavirus

3548881

Zoals bekend heeft de regering inmiddels de maatregelen rondom het coronavirus versoepeld. In dit factsheet zie je wat de huidige regels zijn voor iedereen. Maar wat zijn nu de richtlijnen op het gebied van cultuureducatie en -participatie? Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) heeft op een rijtje gezet wat er wel en niet mag. Op de website van Cultuurconnectie kun je het branchespecifieke protocol raadplegen voor de sector cultuureducatie en -participatie.

vitamineC

Foto CultuurCompaan

vitamineC is een kunstmenu voor alle leerlingen van de basisscholen in de gemeente Roosendaal. Het doel is om de leerlingen kennis te laten maken met de disciplines muziek, dans, theater, beeldend, literatuur, media en erfgoed. De school kan kiezen uit drie verschillende keuzemenu’s en voor de meeste disciplines uit Kijk- of DoeKunst. De nadruk ligt op de actieve kunsteducatie.

Jeugdfonds Cultuur Brabant

2439041

Het Jeugdfonds Cultuur is een landelijke organisatie met provinciale en stedelijke afdelingen. Het fonds betaalt het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor muziekles, dans, theater of een andere creatieve les. Het fonds vergoedt per cursusjaar per kind maximaal € 450 van het deelnamegeld en/of de benodigdheden voor culturele activiteiten. CultuurCompaan is relatiebeheerder en intermediair voor het fonds in Brabant.

Circle of Talent

Cata_20181005_0013

Circle of Talent staat voor het begeleiden van een kind bij de ontwikkeling van zijn of haar creatieve vermogens vanaf de basisschool tot een volwassene met een creatieve geest. Voor de naam is gekozen vanuit het besef dat het ontdekken en ontwikkelen van deze vermogens geen gesloten of lineair proces is, maar een cirkel. Een ecosysteem waar onderwijs, culturele instellingen, makers, bedrijfsleven en gemeentelijke overheid gezamenlijk optrekken

Meer weten?