Voortgezet onderwijs

Art2Hop
Art2Hop is een jaarlijks ckv-festival in theater De Kring voor alle (ruim 400) derdejaars vmbo-leerlingen van middelbare scholen in de gemeente Roosendaal. In september 2020 vindt een vernieuwde editie plaats van dit festival. Wil je meer weten over Art2Hop? Neem dan contact op met Milou.

De Cultuur Loper
De Cultuur Loper is een programma, dat bestaat uit coaching, scholing en een online instrument – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Het volgen van dit programma helpt scholen om vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma te maken. Zo worden kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs optimaal gestimuleerd in hun culturele groei. Het programma is ontwikkeld door Kunstloc Brabant in samenwerking met Erfgoed Brabant binnen de landelijke regeling Cultuureducatie met kwaliteit. Meer weten over De Cultuur Loper? Neem contact op met Cécile.

Maatwerk
Natuurlijk hebben we ook aandacht voor incidentele activiteiten en projecten. We zetten onze expertise in bij het begeleiden van het proces, geven advies en ondersteuning. Dit maatwerk kunnen we overigens niet alleen voor onderwijs-gerelateerde aanvragen leveren, maar ook voor andere incidentele activiteiten in de gemeente Roosendaal. De werkwijze is altijd afhankelijk van de vraag. Zowel particulieren als instellingen, amateurs als professionals en zowel grote als kleine initiatieven kunnen advies en begeleiding krijgen bij hun project.