Cultuureducatie met Kwaliteit

Wij werken continu aan het verbeteren van de kwaliteit van cultuuronderwijs op scholen. Op 1 januari 2021 is de derde periode van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit gestart, die duurt tot eind 2024. Deze periode wordt gezien als een voorbereiding op de komst van het leergebied Kunst & Cultuur in het nieuwe onderwijscurriculum voor het basisonderwijs en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. 

Binnen de regeling wordt gewerkt aan drie doelen:

1. Curriculumvernieuwing en visievorming
2. Kansengelijkheid in de leer- en leefomgeving
3. Professionalisering

De nieuwe regeling stelt CultuurCompaan voor de uitdaging om alle scholen voor te bereiden op het leergebied Kunst & Cultuur in het nieuwe onderwijscurriculum. We gaan dat doen volgens vier scenario’s voor cultuuronderwijs, die elk vijf gebieden beschrijven: visie, professionalisering, programma, samenwerking en (co)financiering. Alle scenario’s zijn erop gericht om de scholen klaar te stomen voor het leergebied Kunst & Cultuur. Dat leergebied heeft in het bijzonder aandacht voor:

– Artistiek-creatief vermogen van de leerling ontwikkelen
– Kunst maken en meemaken en daar betekenis aan geven

We ondersteunen de school door onder andere in kaart te brengen wat de school op dit moment aan cultuuronderwijs doet. Daarmee wordt het startscenario bepaald. Vervolgens bespreken we welke ambitie er is, welke behoeften en wensen er zijn en wat de school wil bereiken met cultuureducatie. De antwoorden op die vragen vormen het ambitiescenario; hetgeen waar de school naartoe wil en waar wij bij gaan helpen.

Naast begeleiding in de vorm van advies, betekent de samenwerking met ons ook dat de school mogelijkheden krijgt om op basis van cofinanciering deel te nemen aan programma’s en regelingen. Dit kunnen bijvoorbeeld muzieklessen of theaterbezoeken zijn, maar ook cursussen voor het team van de school. Zoals altijd werken we samen met professionals uit het culturele veld. Zij zijn onmisbaar bij de uitvoering van activiteiten. Meer weten over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en de scenario’s voor cultuuronderwijs? Lees meer in onze brochure of neem contact op met Cécile.