ANBI-status

Statutaire naam: stichting de De Kring Educatief

Fiscaal nummer: NL853607898B01

Raad van Toezicht:  Hiervan is de samenstelling tot op heden als volgt: Jan van Pul (voorzitter), Arno de Brouwer (secretaris), Werner Goorden (penningmeester) Ad Verrest en Tom van Dam.

Beloning RvT: De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun toezichthoudende functie.
De directeur wordt ingeschaald volgens de gemeentelijke inschalingsregeling die door de stichting wordt gevolgd.

Doelstelling: Het bevorderen van de actieve cultuurparticipatie van de inwoners van de gemeente Roosendaal. Dit doen wij door actief te zijn met programma’s en producten binnen het domein onderwijs, door ondersteuning van aanbod in de vrije tijd en door sociaal-maatschappelijke projecten.

Jaarrekening 2019