De Cultuur LoperBrabants programma voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

logo cultuurloper
De Cultuur Loper is een vierjarig programma waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren.

Het programma bestaat uit coaching, scholing én een online instrument – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Het volgen van dit programma helpt de scholen om vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma te maken. Zo worden kinderen in het primair- en voortgezet onderwijs optimaal gestimuleerd in hun culturele groei.

Intensieve begeleiding

De Cultuur Loper is ontwikkeld door Kunstbalie in samenwerking met Erfgoed Brabant als onderdeel van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Het programma is continue in doorontwikkeling. Scholen krijgen vanuit deze regeling extra budget om activiteiten te realiseren. CultuurCompaan begeleidt scholen gedurende het traject intensief.

Doelgroep

Scholen voor primair onderwijs in de gemeente Roosendaal

Cultuur Loper school worden?

Heeft jouw school meer ambitie op het gebied van cultuureducatie? Cultuur Loper school worden is misschien iets voor jullie! Vraag bij Cécile Cooijmans na welke voorwaarden hieraan verbonden zijn.

Meer weten over deze activiteit?