CultuurcoachVakdocent voor één kunstdiscipline

cultuurcoach drama
Een cultuurcoach is een vakspecialist die binnen de school lessen verzorgt in één bepaalde discipline.

Tijdens een 3-jarige pilot, afgerond in schooljaar 2016 – 2017, bouwden de school en de cultuurcoach een structurele samenwerking op. De coaches hebben een doorlopende lijn opgezet voor hun eigen culturele discipline waarmee de school verder kan werken.

Voortzetting traject

In januari 2017 is CultuurCompaan met een verkenning gestart om te onderzoeken of en hoe het traject kan worden voortgezet. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met diverse partijen, zijn persoonlijke visitaties gebracht aan alle cultuurcoaches op de scholen en is een bijeenkomst geweest met cultuurcoaches en directeuren en ICC’ers van de basisscholen.

Gebleken is dat de inzet van een cultuurcoach leidt tot meer enthousiasme, plezier, kennis, vaardigheden en creativiteit op het gebied van cultuuronderwijs bij zowel leerlingen als leerkrachten. De expertise van de cultuuraanbieder is een grote meerwaarde  voor cultuureducatie op school. De lessen dragen bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en geven leerkrachten inspiratie en tools om de lessen zelfstandig te kunnen geven.

Op basis van deze positieve resultaten heeft CultuurCompaan besloten de inzet van cultuurcoaches voort te zetten in schooljaar 2017-2018. Basisscholen en cultuuraanbieders hebben zo de kans om met elkaar verder te werken aan verbinding en verdieping. Er zijn wel enkele inhoudelijke en financiële wijzigingen. Tevens onderzoeken we hoe in schooljaar 2017 – 2018 of we kunnen aansluiten bij de regeling Impuls Brede Combinatiefuncties en starten we een pilot, samen met Sporservice Noord-Brabant, om binnen- en buitenschoolse activiteiten met elkaar te verbinden.

Profielen van cultuuraanbieders

In schooljaar 2017-2018 kunnen scholen en cultuuraanbieders kiezen uit drie verschillende profielen:

  • De cultuurdocent

De cultuurdocent is binnenschools (onder schooltijd) werkzaam en geeft lessen aan leerlingen in één bepaalde discipline. De cultuurdocent oefent vaardigheden en technieken met de leerlingen en laat hen culturele ervaringen ondergaan. De leerlingen leren hierdoor gevoelens, gedachten en ideeën te uiten. Deze lessen zorgen voor inspiratie en lesideeën voor de leerkrachten.

  •  De cultuurcoach

De cultuurcoach is binnenschools (onder schooltijd) werkzaam en geeft lessen aan leerlingen in één bepaalde discipline. De cultuurcoach oefent vaardigheden en technieken met de leerlingen en laat hen culturele ervaringen ondergaan. De leerlingen leren hierdoor gevoelens, gedachten en ideeën te uiten. Daarnaast coacht de cultuurcoach de leerkrachten. De cultuurcoach inspireert, draagt lesideeën aan en zorgt voor meer kennis en vaardigheden bij de leerkrachten. De cultuurcoach zorgt voor een overdracht naar de leerkrachten zodat deze uiteindelijk in staat zijn om zelf lessen te geven in de discipline.

Voor de cultuuraanbieder die wil werken als cultuurcoach biedt CultuurCompaan een training aan. Deelname aan deze training is een voorwaarde om als cultuurcoach te werken. De training is gratis, de cultuuraanbieder wordt gevraagd om maximaal 9 uren (3 dagdelen) te investeren.

  • De cultuurinspirator

De cultuurinspirator zorgt voor een aantal inspiratiemomenten voor het team. Door deze momenten wordt het ‘vlammetje warm gehouden’ of worden de lessen weer ‘opgefrist’.

Dit profiel kan worden gekozen als aanvulling op de cultuurdocent. Daarnaast kunnen scholen die de 3-jarige pilot met dezelfde cultuuraanbieder hebben afgerond ook kiezen voor dit profiel.

Doelgroep

Leerlingen van groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs

Kosten

De basisschool betaalt een bijdrage van 50% van de kosten per profiel. De kosten per profiel kun je navragen bij Cécile Cooijmans.

Terugblik pilotperiode

Doelen per jaar

De pilotperiode van 3 schooljaren is inmiddels afgerond. Elk jaar van de pilot stond een ander doel centraal.

Het doel van het kennismakingsjaar was de leerlingen en leerkrachten te laten kennismaken met de activiteiten van de cultuurcoach. Daarnaast maakte de cultuurcoach kennis met het team en de werkwijze van de school.

Het doel van het verbindingsjaar was de activiteiten van de cultuurcoach verbinden met de ambitie van de school op het gebied van cultuureducatie. De lessen van de cultuurcoach moesten een structureel onderdeel van het lesprogramma vormen. Het team (directeur, ICC-er en de betrokken leerkrachten) van de school en de cultuurcoach werden eigenaar van het traject.

In het verdiepingsjaar maakte de cultuurcoach (een aantal) leerkrachten van de school deskundiger. Door coaching vond er een overdracht plaats van kennis en vaardigheden die de leerkracht kan toepassen in de dagelijkse praktijk. Daarnaast zorgde de cultuurcoach voor meer kennis en vaardigheden bij de leerlingen die aansluiten bij de 21e eeuws vaardigheden.

21e eeuwse vaardigheden

Meer informatie over de vaardigheden vind je hier.

Schooljaar 2017 - 2018

Ben je cultuuraanbieder en heb je interesse in een van de profielen of wil je als school een cultuuraanbieder met een specifiek profiel op school inzetten? Informeer bij Cécile Cooijmans naar de mogelijkheden.

Meer weten over deze activiteit?