Voor wie

CultuurCompaan werkt voor alle inwoners van de gemeente Roosendaal, waarbij de jeugd tot achttien jaar en inwoners die niet vanzelfsprekend met cultuur in aanraking komen onze speciale aandacht hebben. Om deze groepen te bereiken, werken wij ook samen met inwoners. Of ze nu samenwerken in verenigingsverband of alleen, werkzaam zijn voor een organisatie of zelfstandige, professional of amateur zijn: iedereen die ambities heeft op cultuureducatief gebied die passen bij onze doelstellingen, ondersteunen wij waar mogelijk.

Onze werkzaamheden vinden grotendeels plaats in drie te onderscheiden domeinen:

Onderwijs

Binnen het domein onderwijs bereiken wij met onze programma’s en projecten alle leerlingen van het basisonderwijs in Roosendaal en een heel groot gedeelte van de leerlingen die voorgezet onderwijs in deze gemeente volgen.

Vrije tijd

In de vrije tijd ondersteunen we op verschillende manieren cultuuraanbieders in de gemeente om een groter en breder bereik van hun activiteiten te creëren en het aanbod te professionaliseren.

Sociaal-maatschappelijk domein

Op sociaal-maatschappelijk gebied is er door de ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn behoefte aan cultuureducatief aanbod voor kwetsbare doelgroepen. We onderzoeken met ons netwerk van cultuuraanbieders de mogelijkheden om hierop te kunnen inspelen.


En meer

Binnen deze drie domeinen hebben wij aanbod in de vorm van langdurige en gestandaardiseerde programma’s/trajecten en projecten en bieden wij maatwerk op vraag. Buiten deze domeinen, denk bijvoorbeeld aan de zakelijke markt, bieden wij alleen maatwerk.

Voor organisaties en personen die hun kennis over cultuureducatie graag willen vergroten, bieden wij regelmatig interessante bijeenkomsten of studiemomenten aan.

Meer weten?