Te gast in…

Sommige activiteiten vinden niet in de eigen school plaats, maar op locatie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je met je klas te gast bent in De Kring, het Tongerlohuys of in een wijk- of buurthuis. Het bezoeken van een theater, museum of andere culturele locatie kan erg leuk en inspirerend zijn. Wees er echter op bedacht dat je te gast bent. Elk huis heeft zijn eigen regels. Voor deze bezoeken hebben we daarom ‘spelregels’ opgesteld. Lees ze alsjeblieft door en deel ze met leerlingen en begeleiders.

Spelregels in De Kring

Spelregels in het Tongerlohuys

Spelregels voorstellingsbezoek in cultuur-, wijk-, of dorpshuis

Spelregels activiteitbezoek in cultuur-, wijk-, of dorpshuis

Bekijk ook onderstaande filmpjes met je groep voor je het theater bezoekt:

Meer weten?