Sociaal-maatschappelijke projecten

Community Art
Community Art is er voor buurtgerichte projecten. Buurtbewoners ontdekken de eigen culturele omgeving, leveren vaak zelf input voor een vraagstuk in de wijk en werken samen met een kunstenaar aan kunstprojecten in eigen wijk of dorp. De activiteiten dragen bij aan ontmoeten, samenwerken en samenleven binnen wijk of dorp, tussen generaties en tussen kunstvormen. Voorbeelden van projecten in Roosendaal zijn het tot stand komen van het Openluchttheater Nispen en het aankleden van de Kadetunnel.

H’art in de wijk
H’art in de wijk bestaat uit activiteiten die bestemd zijn voor speciale doelgroepen, in een specifieke wijk, dorp of buurt en is gericht op bewoners die een overeenkomstige problematiek kennen. Deelnemers van verschillende leeftijden maken dichtbij huis kennis met de culturele omgeving door bijvoorbeeld een bezoek te brengen aan een atelier, een museum, een theater of door een kijkje te nemen bij een repetitie of concert van een muziekvereniging. Het actief (mee)maken heeft een positief effect op de interesseontwikkeling en zelfredzaamheid. Bovendien wordt de bekendheid van lokale aanbieders vergroot door hun rol in deze projecten.

Tijd van je leven
Tijd van je leven is een regionaal traject waarbij kunst wordt ingezet als middel om eenzaamheid onder ouderen te verminderen en de kwaliteit van het leven te verbeteren door creatieve tijdsbesteding. Dit project is gestart in 2017 en breidt zich steeds verder uit. Doel is om met op maak gemaakt culturele activiteiten mensen te verleiden uit hun isolement te komen. We werken hiervoor samen met zorginstellingen, andere culturele instellingen en professionele kunstenaars uit de regio. 

Stamtafels
Een stamtafel is een laagdrempelige inloopvoorziening waar zonder zorgindicatie gebruik gemaakt kan worden van activiteiten op het gebied van cultuur, sport, vitaliteit, gezondheid, informatie en ontspanning. Hierdoor blijven bewoners zo lang mogelijk verwijderd van langdurige zware zorg. De stamtafels worden aangeboden op zorglocaties van Groenhuysen en St. Elisabeth.

Wil je meer informatie met betrekking tot activiteiten in het sociaal-maatschappelijke domein? Neem dan contact op met Trudie of Pauline.

Tijd van je leven

Tijdvanjeleven

Stamtafel

Stamtafel