Cultuur helpt je verder

De programmalijn Cultuur helpt je verder staat voor het bevorderen van de zelfredzaamheid en actieve gezonde leefstijl van inwoners aan de hand van actieve cultuureducatie en -participatie of het beoefenen van cultuur. Maatschappelijke thema’s als eenzaamheid, dementie, armoedebeleid, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen met een beperking vormen vaak onderwerp van projecten binnen deze programmalijn. De verbinding leggen tussen zorg, het sociale domein en cultuur kan ervoor zorgen dat doelgroepen die een drempel ervaren, kennismaken met of deelnemen aan cultuur. Hieronder staan de projecten die we al uitvoeren binnen deze programmalijn.

H’art in de wijk

H’art in de wijk bestaat uit activiteiten die bestemd zijn voor speciale doelgroepen, in een specifieke wijk, dorp of buurt en is gericht op bewoners die een overeenkomstige problematiek kennen. Deelnemers van verschillende leeftijden maken dichtbij huis kennis met de culturele omgeving door bijvoorbeeld een bezoek te brengen aan een atelier, een museum, een theater of door een kijkje te nemen bij een repetitie of concert van een muziekvereniging. Het actief (mee)maken heeft een positief effect op de interesseontwikkeling en zelfredzaamheid. Bovendien wordt de bekendheid van lokale aanbieders vergroot door hun rol in deze projecten.

Tijd van je leven

Tijd van je leven is een regionaal traject waarbij kunst wordt ingezet als middel om eenzaamheid onder ouderen te verminderen en de kwaliteit van het leven te verbeteren door creatieve tijdsbesteding. Dit project is gestart in 2017 en breidt zich steeds verder uit. Doel is om met op maak gemaakt culturele activiteiten mensen te verleiden uit hun isolement te komen. We werken hiervoor samen met zorginstellingen, andere culturele instellingen en professionele kunstenaars uit de regio. 

Stamtafels

Een stamtafel is een laagdrempelige inloopvoorziening waar zonder zorgindicatie gebruik gemaakt kan worden van activiteiten op het gebied van cultuur, sport, vitaliteit, gezondheid, informatie en ontspanning. Hierdoor blijven bewoners zo lang mogelijk verwijderd van langdurige zware zorg. De stamtafels worden aangeboden op zorglocaties van Stichting Groenhuysen.

Ik vergeet je niet

Aan het begin van de coronacrisis is Ik vergeet je niet geïnitieerd door CultuurCompaan en CC-educatie. Ruim 200 inwoners van Roosendaal kregen van lokale kunstenaars wekelijks een creatieve themaopdracht en die kon worden uitgevoerd met huis-tuin-en-keukenmaterialen. Na 9 opdrachten zijn alle werken verzameld – zo’n 2000 in totaal! – en door de kunstenaars verwerkt tot grootse kunstinstallaties die in en om De Kring en op het Sfeerstrand gebouwd zijn. Dat proces is vastgelegd op camera en daar wordt een korte, artistieke film van gemaakt die binnenkort wordt gelanceerd (september 2020). Zo komen alle individuele werken samen in één groot kunstwerk en kunnen de deelnemers elkaar eindelijk ontmoeten als de film wordt gepresenteerd. Kijk voor meer informatie over Ik vergeet je niet op deze pagina.

Wil je meer informatie met betrekking tot activiteiten in het sociaal-maatschappelijke domein? Neem dan contact op met Trudie of Pauline.

Tijd van je leven

Tijdvanjeleven

Stamtafel

Stamtafel