Primair onderwijs

vitamineC
vitamineC is een kunstmenu voor alle basisschoolleerlingen van de gemeente Roosendaal. Leerlingen maken kennis met de disciplines muziek, dans, theater, beeldend, literatuur, media en erfgoed. De kunstervaringen zorgen voor een kennismaking en verdieping, waardoor de fantasie wordt gestimuleerd en de blik op de wereld wordt verruimd. Elk schooljaar stellen we een programma samen voor alle leerjaren van de basisschool zodat elke leerling aan het eind van zijn/haar basisschoolperiode verzekerd is van een solide basis voor cultuureducatie.

Hier vind je meer informatie over vitamineC van dit schooljaar.
Hier vind je de inlogpagina naar de KCE-gids.

Meer weten over vitamineC? Neem contact op met Milou.

De Cultuur Loper
De Cultuur Loper is een programma, dat bestaat uit coaching, scholing en een online instrument – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Het volgen van dit programma helpt scholen om vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma te maken. Zo worden kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs optimaal gestimuleerd in hun culturele groei. Het programma is ontwikkeld door Kunstloc Brabant in samenwerking met Erfgoed Brabant binnen de landelijke regeling Cultuureducatie met kwaliteit. Meer weten over De Cultuur Loper? Neem contact op met Cécile.

Kunstprofessional
De kunstprofessional is binnen- en/of buitenschools werkzaam in één bepaalde discipline. De school en de kunstprofessional bepalen samen waar het accent komt te liggen: doceren, inspireren, co-teachen of een combinatie daarvan. Bij doceren ligt het accent op het lesgeven aan leerlingen. Dit kan vakgericht zijn, waarbij het verwerven van kennis en het aanleren van technieken of vaardigheden centraal staan. Of juist ontwikkelingsgericht, waarbij het ontwikkelen van reflecterend, creërend of onderzoekend vermogen centraal staat. Bij inspireren zorgt de kunstprofessional voor inspiratie en lesideeën voor de leerkrachten. Bij co-teachen werken de leerkracht(en) en de kunstprofessional samen en zetten daarbij hun eigen expertise in. De kunstprofessional wordt ingezet binnen de landelijke Brede Regeling Combinatiefuncties .Wil je meer weten over de kunstprofessional? Neem dan contact op met Cécile.

Maatwerk
Natuurlijk hebben we ook aandacht voor incidentele activiteiten en projecten. We zetten onze expertise in bij het begeleiden van het proces, geven advies en ondersteuning. Dit maatwerk kunnen we overigens niet alleen voor onderwijs-gerelateerde aanvragen leveren, maar ook voor andere incidentele activiteiten in de gemeente Roosendaal. De werkwijze is altijd afhankelijk van de vraag. Zowel particulieren als instellingen, amateurs als professionals en zowel grote als kleine initiatieven kunnen advies en begeleiding krijgen bij hun project.