Over cultuureducatie

Als intermediair brengt CultuurCompaan vraag en aanbod op het gebied van cultuureducatie samen. Maar wat is cultuureducatie eigenlijk precies?

Onder cultuureducatie verstaan we alle vormen van educatie waarbij cultuur als doel of als middel wordt ingezet. Cultuureducatie is leren over, door en met cultuur. Cultuureducatie wordt in de praktijk gehanteerd als verzamelbegrip voor kunsteducatie, erfgoededucatie en media-educatie. Literatuureducatie wordt daarbij soms nog apart genoemd. Via cultuureducatie ontwikkelen leerlingen culturele competenties en ontdekken zij hun talenten. De kerndoelen van het leergebied Kunstzinnige Oriëntatie geven daarbij richting binnen het schoolcurriculum. Buitenschools doen deelnemers kennis op over cultuur als fenomeen en als expressiemiddel. Ze ontwikkelen daardoor culturele vaardigheden en een open houding ten aanzien van cultuur.

Meer weten?