We werken, op verschillende locaties, samen met aanbieders van alle culturele disciplines: beeldend, dans, erfgoed, literatuur, media, muziek en theater. Van lokaal tot landelijk en van professioneel tot amateur. Ons aanbod omvat culturele programma’s, projecten en maatwerk binnen het onderwijs, de vrije tijd en het sociaal-maatschappelijk domein. Hierbij is kwaliteit een van onze belangrijkste speerpunten. Basisscholen en middelbare scholen adviseren en begeleiden we bij het verbeteren van hun cultuuronderwijs. Ons streven is cultuureducatie een vaste plek in het curriculum te geven, maar ook te laten aansluiten bij de onderwijsdoelen.

Kerntaken

CultuurCompaan voert de volgende taken uit om actief bij te kunnen dragen aan een groter en breder bereik van culturele activiteiten:

Advies

CultuurCompaan adviseert diverse organisaties en cultuuraanbieders bij het op poten zetten van activiteiten die inwoners van de gemeente Roosendaal stimuleren om actief aan cultuur deel te nemen.

> Lees meer

Netwerken en verbinden

Verbindingen maken met aanbieders binnen alle culturele disciplines: muziek, dans drama, beeldend, literatuur, erfgoed en media is onze specialiteit. Van lokaal tot landelijk en van professioneel tot amateur.

> Lees meer

Kennis en kunde

CultuurCompaan is actief binnen het lokale en regionale cultuureducatieve veld. Zo is onze informatie altijd up to date. Wij delen deze informatie graag met onze partners en belanghebbenden binnen de domeinen.

> Lees meer

Meer weten?