Over CultuurCompaan

In opdracht van de gemeente Roosendaal zet CultuurCompaan zich in om inwoners vaker en actiever te laten deelnemen aan culturele activiteiten. Als intermediair brengen we vraag en aanbod op het gebied van cultuureducatie en -participatie samen. Wij ontvangen subsidie van de gemeente Roosendaal om (actieve) deelname van de inwoners van de gemeente Roosendaal aan cultuur te bevorderen. De jeugd en inwoners die niet vanzelfsprekend met cultuur in aanraking komen hebben onze speciale aandacht. Versterking van het culturele netwerk binnen de gemeente is een van onze prioriteiten.

Missie

CultuurCompaan werkt vanuit de overtuiging dat cultuur je wereld groter maakt, je leven verrijkt, je blikveld verruimt en bijdraagt aan respect voor elkaar. Dit maakt samenleven makkelijker en vooral plezieriger. Deelnemen aan cultuur maakt mensen gelukkiger en vitaler. Roosendaal wordt aantrekkelijker als meer inwoners vaker kunnen deelnemen aan culturele activiteiten. CultuurCompaan wil hier door het uitvoeren van deze kerntaken actief aan bijdragen.

Visie

Onze ambities:

We hebben verstand van zaken en luisteren naar onze omgeving

We werken aan een kwalitatief goed en samenhangend cultuureducatief aanbod, dat alle disciplines omvat.

We werken samen met partners binnen de gemeente, bemiddelen tussen vraag en aanbod, delen onze kennis en adviseren.

Wij richten ons, gezien de gemeentelijke opdracht, specifiek op het onderwijs, de vrije tijd en het sociaal-maatschappelijke domein. Tevens hebben wij oog voor kansen binnen de zakelijke markt.

Meer weten?