vitamineC

Een gezonde dosis cultuur

Kunstmenu (vanaf 2020 – 2021)

Het Roosendaalse kunstmenu vitamineC bestaat uit één menu met twee onderdelen: Meemaakkunst (Podiumkunsten) en Maakkunst (beeldende kunst, media, literatuur, erfgoed). Binnen het onderdeel kan de groep kiezen uit divers aanbod. De activiteiten worden geselecteerd op basis van een aantal kwaliteitscriteria.

Kunst meemaken leert kinderen met andere ogen te kijken naar de wereld om hen heen. Het versterkt het waarnemingsvermogen en de verbeeldingskracht. Bij kunst meemaken bezoeken kinderen een voorstelling/tentoonstelling en ontwikkelen zich als publiek.

Kunst maken leert kinderen met andere ogen naar zichzelf te kijken en geeft de mogelijkheid uitdrukking te geven aan zichzelf. Bij kunst maken gaan kinderen actief aan de slag en ontwikkelen zich als deelnemer en/of maker.

Via educatie bij de activiteiten leren de leerlingen bij beide onderdelen betekenis geven aan de kunstdiscipline.

Doelgroep

Leerlingen van groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs in de gemeente Roosendaal

Programma

Via deze pagina kun je het aanbod bekijken voor schooljaar 2021 – 2022.