Iedereen kan meedoen!

Aan cultuur doen kan ook na school, het werk of in de vakantie. Wij maken ons daarom sterk voor laagdrempelige culturele activiteiten in de vrije tijd. Zo kunnen we actief bijdragen aan een zinvolle vrijetijdsbesteding van zoveel mogelijk Roosendalers. Hieronder lees je meer over enkele structurele projecten binnen de programmalijn Iedereen kan meedoen.

Cultuuratlas Roosendaal

De website Cultuuratlas Roosendaal is een online platform voor Roosendaalse cultuuraanbieders en -vragers. Het is zaak dat de inwoners van de gemeente Roosendaal weten wat er in Roosendaal allemaal te doen is op cultureel gebied, dat ze verleid worden daarvan (beter) gebruik te maken én dat ze weten waar ze cultureel aanbod kunnen vinden. De digitale omgeving van de Cultuuratlas brengt zowel professionele als amateur cultuuraanbieders én -liefhebbers uit de gemeente in kaart en maakt het gemakkelijk om elkaar te vinden. Voor meer informatie over de Cultuuratlas kun je terecht bij Pauline.

Community art

Community Art is er voor buurtgerichte projecten. Buurtbewoners ontdekken de eigen culturele omgeving, leveren vaak zelf input voor een vraagstuk in de wijk en werken samen met een kunstenaar aan kunstprojecten in eigen wijk of dorp. De activiteiten dragen bij aan ontmoeten, samenwerken en samenleven binnen wijk of dorp, tussen generaties en tussen kunstvormen. Voorbeelden van projecten in Roosendaal zijn het tot stand komen van het Openluchttheater Nispen en het aankleden van de Kadetunnel.

Nationale Jongerenherdenking Roosendaal

In samenwerking met verschillende lokale partners geeft CultuurCompaan invulling aan de Nationale Jongerenherdenking (NJH) in Roosendaal. Het evenement wordt vormgegeven door een werkgroep die bestaat uit jonge Roosendalers die affiniteit hebben met en een hart voor cultuur, de stad Roosendaal en de traditie rondom herdenken. De Jongerenherdenking is een meerdaags, grootschalig project in en om theater De Kring met ‘herdenken’ en ‘vrijheid’ als centrale thema’s. Het programma sluit aan op de herdenking op 4 mei. Op deze pagina vind je nog meer informatie over de NJH. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Pauline.