Financiering cultuureducatie uit prestatiebox en lumpsum 

Voor schooljaar 2020-2021 is in de prestatiebox per leerling van de basisschool € 16,37 beschikbaar voor cultuureducatie. Dit bedrag is inclusief de € 3 per leerling voor museumbezoek. Voor scholen die meedoen aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit wordt gevraagd dit bedrag te oormerken. Naast de prestatieboxgelden is binnen de lumpsum de VELO (vereenvoudigde Londo-gelden) bestemd voor culturele vorming. Het budget is € 105,31 per school en € 4,39 per leerling. Dit geld is voor culturele activiteiten, de aanschaf van een methode, materiaal of scholing voor het personeel over cultuureducatie.