Dat smaakt naar meer!

Dit jaar bestaat CultuurCompaan 5 jaar. Een reden om te trakteren! Dit doen we door een aantal extra activiteiten te organiseren. Al deze activiteiten staan in het teken van de ‘Circle of talent‘.

Download hier de activiteitenagenda

De Circle of Talent

CultuurCompaan zet zich in om inwoners van de gemeente Roosendaal vaker en actiever deel te laten nemen aan culturele activiteiten. Dat begint bij de kinderen. Als gemeenschap moeten we investeren in hun toekomst. Denk aan de ontwikkeling van hun talent en creativiteit. Alleen dan kunnen zij de inventieve en creatieve volwassenen worden die in de toekomst nodig zijn.

Kunstonderwijs speelt hierin een cruciale rol, omdat dit bij uitstek hét vakgebied is waarbij talent en creativiteit worden aangesproken. Ons doel is om kunstonderwijs op alle niveaus door te voeren. Op school, in de vrijetijdsbesteding, in talentklassen en in kunstvakopleidingen. Om dat mogelijk te maken, presenteren wij de Circle of Talent. Via deze Circle of Talent bereiden we kinderen voor op de toekomst. Door het beoefenen van een kunstvorm leren zij vaardigheden die later nodig zijn voor banen die wij nu nog niet kennen.

Als we nu investeren in talentonwikkeling, zorgen we voor nieuwe leiders, vrije denkers, inspirerende ondernemers en creatieve makers in de toekomst. Bovendien worden gevoelens en ervaringen aangesproken en als inspiratiebron gebruikt in het kunstonderwijs. Dat maakt dat kinderen respect voor elkaar krijgen, beslissingen leren nemen en plezier hebben in samenwerken. Vanaf de peuterspeelzaal, via het onderwijs naar vrije tijd, talentklassen en kunstvakopleidingen: van breedtekunst naar topkunst. Zo krijgt elk kind in de gemeente Roosendaal de kans kunst te ervaren en zich te ontwikkelen tot het nieuwe talent van de 21e eeuw.

Op naar een nieuwe generatie jonge, creatieve denkers en makers!

Meer informatie volgt

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina en website. Vanaf 1 februari maken we meer bekend over de extra activiteiten in ons feestjaar.

Meer weten?