Dit doen we

Als onafhankelijke intermediair brengen wij – in opdracht van de gemeente – vraag en aanbod op het gebied van cultuureducatie en -participatie samen. Door het aanbieden van culturele activiteiten kunnen kinderen, jongeren en volwassenen uit de gemeente Roosendaal op allerlei manieren meedoen aan of genieten van cultuureducatie en -participatie. Roosendaalse jeugd en inwoners die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met cultuur hebben onze speciale aandacht. We werken samen met aanbieders uit alle culturele disciplines: beeldend, dans, erfgoed, literatuur, media, muziek en theater. Ons aanbod omvat culturele programma’s, projecten en maatwerk binnen de programmalijnen Circle of Talent, Iedereen kan meedoen en Cultuur helpt je verder. Alle activiteiten die we aanbieden zijn te herleiden naar één van die programmalijnen. In elke programmalijn voeren we een samenhangend geheel aan activiteiten uit.

Circle of Talent

Deze programmalijn richt zich op het bevorderen en vergroten van actieve cultuureducatie in de gemeente Roosendaal, zodat kinderen en jongeren gezond opgroeien en voldoende toegerust zijn voor een volwassen leven. Circle of Talent staat voor het begeleiden van een kind bij de ontwikkeling van zijn of haar creatieve vermogens vanaf de basisschool tot een volwassene met een creatieve geest. Voor de naam is gekozen vanuit het besef dat het ontdekken en ontwikkelen van deze vermogens geen gesloten of lineair proces is, maar een cirkel. Een ecosysteem waar onderwijs, culturele instellingen, makers, bedrijfsleven en gemeentelijke overheid gezamenlijk optrekken. Bekijk dit filmpje voor een korte, visuele samenvatting van wat de Circle of Talent inhoudt.

IMG_3814

Iedereen kan meedoen!

Deze programmalijn is erop gericht om het huidige aanbod voor cultuurparticipatie in de gemeente Roosendaal uit te breiden, zodat inwoners zich onderdeel voelen van een netwerk en elkaar ondersteunen als dat nodig is. Het instrument de Cultuuratlas Roosendaal is een middel om inwoners te laten weten wat er te doen is op cultureel gebied in Roosendaal en hoe en waar ze bijvoorbeeld aanbieders kunnen vinden. De Cultuuratlas moet dé vindplaats zijn voor alle cultuurliefhebbers in de gemeente. Daarnaast zoeken we inwoners op en initiëren en faciliteren we projecten aan de hand van actuele maatschappelijke thema’s om zo cultuurparticipatie in wijken, buurten en dorpen te bevorderen (community art).

Kunst op de Kaart 2018 - 14

Cultuur helpt je verder

De derde programmalijn staat voor het bevorderen van de zelfredzaamheid en actieve gezonde leefstijl van inwoners aan de hand van actieve cultuureducatie en -participatie of het beoefenen van cultuur. Maatschappelijke thema’s als eenzaamheid, dementie, armoedebeleid, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen met een beperking vormen vaak onderwerp van projecten binnen deze programmalijn. De verbinding leggen tussen zorg, het sociale domein en cultuur kan ervoor zorgen dat doelgroepen die een drempel ervaren, kennismaken met of deelnemen aan cultuur. CultuurCompaan is actief met de projecten Tijd van je leven, Community Art, H’art in de wijk en Stamtafels in de gemeente Roosendaal.

Project_TrudiesKunst-77