Cultuuraanbieders

Aanbod

Als intermediair brengen wij vraag en aanbod op het gebied van cultuur samen. Onze medewerkers verzorgen niet zelf de culturele activiteiten die CultuurCompaan op basis van een vraag aanbiedt, ontwikkelt of samenstelt. Zij werken samen met lokale, regionale en soms landelijke cultuuraanbieders voor het creëren van culturele producten en programma’s binnen de verschillende domeinen. Dit kunnen zowel amateur-, semi-professionele of professionele cultuuraanbieders zijn, afhankelijk van de vraag en het domein waartoe het aanbod behoort. Zij kunnen als zelfstandigen, in verenigingsverband of als instelling actief zijn of willen zijn in de gemeente Roosendaal. Cultuuraanbieders zijn dus essentiële partners om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren! Wij staan daarom altijd open voor samenwerking met aanbieders uit de regio.

Kerntaken

Naast samenwerking op het gebied van cultuuraanbod voor onze opdrachtgevers, bieden wij ook diverse mogelijkheden om je deskundigheid als aanbieder te bevorderen. We kunnen je helpen je werkwijze te professionaliseren en in te spelen op actuele ontwikkelingen in het culturele veld of de lokale context. Tevens organiseren we netwerkbijeenkomsten en kunnen we je advies geven op allerhande thema’s.

Bekijk het actuele scholings-, netwerk- en kennisaanbod voor aanbieders.

Wil je weten wat cultuureducatie eigenlijk is? Dat lees je hier.

Algemene informatie over subsidieregelingen en handige websites vind je op deze pagina.

Actief in de vrije tijd?

Ben je als aanbieder actief in Roosendaal in de vrije tijd? Meld jezelf dan aan als culturist op Cultuuratlas Roosendaal en maak je al bekende aanbod kenbaar via dit gebruiksvriendelijke digitale platform. Lees hier meer over Cultuuratlas Roosendaal.

Nieuwsgierig of we een match kunnen zijn? Neem contact met ons op!

Meer weten?