Circle of Talent

De programmalijn Circle of Talent richt zich op het bevorderen en vergroten van actieve cultuureducatie in de gemeente Roosendaal, zodat kinderen en jongeren gezond opgroeien en voldoende toegerust zijn voor een volwassen leven. Circle of Talent staat voor het begeleiden van een kind bij de ontwikkeling van zijn of haar creatieve vermogens vanaf de basisschool tot een volwassene met een creatieve geest. Voor de naam is gekozen vanuit het besef dat het ontdekken en ontwikkelen van deze vermogens geen gesloten of lineair proces is, maar een cirkel. Een ecosysteem waar onderwijs, culturele instellingen, makers, bedrijfsleven en gemeentelijke overheid gezamenlijk optrekken. Bekijk dit filmpje voor een korte, visuele samenvatting van wat de Circle of Talent inhoudt. Hieronder lees je wat wij binnen deze programmalijn doen in het onderwijs of gerelateerd aan het onderwijs. Lees meer in onze brochure Circle of Talent.

vitamineC

vitamineC is een kunstmenu voor alle basisschoolleerlingen van de gemeente Roosendaal. Leerlingen maken kennis met de disciplines muziek, dans, theater, beeldend, literatuur, media en erfgoed. De kunstervaringen zorgen voor een kennismaking en verdieping, waardoor de fantasie wordt gestimuleerd en de blik op de wereld wordt verruimd. Elk schooljaar stellen we een programma samen voor alle leerjaren van de basisschool zodat elke leerling aan het eind van zijn/haar basisschoolperiode verzekerd is van een solide basis voor cultuureducatie.

Hier vind je meer informatie over vitamineC.
Hier vind je de inlogpagina naar de KCE-gids.

Meer weten over vitamineC? Neem contact op met Milou.

Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Op 1 januari 2021 is de derde periode van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit gestart, die duurt tot eind 2024. Deze periode wordt gezien als een voorbereiding op de komst van het leergebied Kunst & Cultuur in het nieuwe onderwijscurriculum voor het basisonderwijs en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

De nieuwe regeling stelt CultuurCompaan voor de uitdaging om alle scholen voor te bereiden op het leergebied Kunst & Cultuur in het nieuwe onderwijscurriculum. We gaan dat doen volgens vier scenario’s voor cultuuronderwijs. Meer weten over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit? Neem contact op met Cécile.

Kunstprofessional

De kunstprofessional is binnen- en/of buitenschools werkzaam in één bepaalde discipline. De school en de kunstprofessional bepalen samen waar het accent komt te liggen: doceren, inspireren, co-teachen of een combinatie daarvan. Bij doceren ligt het accent op het lesgeven aan leerlingen. Dit kan vakgericht zijn, waarbij het verwerven van kennis en het aanleren van technieken of vaardigheden centraal staan. Of juist ontwikkelingsgericht, waarbij het ontwikkelen van reflecterend, creërend of onderzoekend vermogen centraal staat. Bij inspireren zorgt de kunstprofessional voor inspiratie en lesideeën voor de leerkrachten. Bij co-teachen werken de leerkracht(en) en de kunstprofessional samen en zetten daarbij hun eigen expertise in. De kunstprofessional wordt ingezet binnen de landelijke Brede Regeling Combinatiefuncties .Wil je meer weten over de kunstprofessional? Neem dan contact op met Cécile.

Maatwerk

Natuurlijk hebben we ook aandacht voor incidentele activiteiten en projecten. We zetten onze expertise in bij het begeleiden van het proces, geven advies en ondersteuning. Dit maatwerk kunnen we overigens niet alleen voor onderwijs-gerelateerde aanvragen leveren, maar ook voor andere incidentele activiteiten in de gemeente Roosendaal. De werkwijze is altijd afhankelijk van de vraag. Zowel particulieren als instellingen, amateurs als professionals en zowel grote als kleine initiatieven kunnen advies en begeleiding krijgen bij hun project.

Art2Hop

Art2Hop is een jaarlijks ckv-festival in theater De Kring voor alle (ruim 400) derdejaars vmbo-leerlingen van middelbare scholen in de gemeente Roosendaal. In september 2020 vindt een vernieuwde editie plaats van dit festival. Wil je meer weten over Art2Hop? Neem dan contact op met Milou.

vitamineC voor peuters

vitamineC peuters is een kunstmenu dat bestaat uit samenhangende culturele activiteiten voor peuters. Op actieve en speelse wijze ontdekken en onderzoeken de peuters de disciplines muziek, dans en theater. In samenwerking met kinderopvangorganisaties stellen we een programma op maat samen. Voor de programmering van de activiteiten werken we samen met lokale en/of regionale cultuuraanbieders die ervaring hebben met het werken met peuters. Voor meer informatie kun je terecht bij Milou.

Mbo en hbo

Voor deze onderwijsvormen zetten we onze expertise en advies in om studenten te helpen bij het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten. Zo werken we sinds 2019 samen met Mbo Dans uit Goes. Dansstudenten worden ingezet op verschillende activiteiten om hen voor te bereiden op en een inkijkje te geven in de beroepspraktijk. Studenten van de opleiding Health & Social Work – een Associate Degree van Avans, gevestigd in Roosendaal – worden ingezet om ondersteuning te verrichten bij projecten in het sociaal-maatschappelijke domein.

Sjors Creatief

Via dit project kunnen kinderen op een laagdrempelige, toegankelijke manier kennismaken met cultuur zonder direct lid te hoeven worden van een vereniging of club. Dit succesvolle concept biedt creatieve aanbieders de kans om hun aanbod gratis te plaatsen in een gedrukt boekje dat álle basisschoolleerlingen in de gemeente Roosendaal ontvangen. Via Sjors Creatief leggen we een verbinding tussen binnen- en buitenschoolse cultuuractiviteiten. In Roosendaal zijn er elk schooljaar ruim 1500 inschrijvingen van kinderen tussen de 4 en 13 jaar voor het laagdrempelige, zeer diverse aanbod van creatieve activiteiten in het boekje. Op deze pagina vind je meer informatie over Sjors Creatief 2020-2021.